Kontakt

Członkini :

Social Media :

Adres służbowy : Zakład Edukacji, Komunikacji i Mediacji Przyrodniczej
Instytut Biologii

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podbrzezie 3
31-054 Kraków

pok. 61

Telefon : 12 662 67 07
Fax : 12 662 66 82
E-mail : alice@up.krakow.pl