Kontakt

Członkini :

Social Media :

Prowadzenie wykładów i ćwiczeń na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych na kierunku Biologia, Chemia i Ochrona środowiska oraz podyplomowych z przedmiotów:

  • Dydaktyka przyrody i wychowania zdrowotnego
  • Dydaktyka przyrody
  • Dydaktyka biologii
  • Edukacja ekologiczna
  • Dydaktyka ochrony środowiska
  • Prawne i etyczne aspekty zawodu nauczyciela