Kontakt

Członkini :

Social Media :

Pragnę przedstawić funkcje pełnione w organizacjach i towarzystwach naukowych, krajowych i zagranicznych.

Dr Alicja Walosik jest członkiem:

  • Zarządu Sekcji Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Kopernika
  • Polskiego Towarzystwa Ekologicznego
  • Międzynarodowej organizacji – IOSTE (International Organization for Science of Technology Education)
  • Międzynarodowego Towarzystwa ESERA (European Science Education Research Association)
  • Towarzystwa Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
  • Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska