Kontakt

Członkini :

Social Media :
1975 – 1979 student na kierunku: biologia, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
1979 egzamin magisterski
praca magisterska: "Teoretyczna i empiryczna weryfikacja programu nauczania klasy IV powszechnej skoły średniej"

Wydział Geograficzno-Biologiczny: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie,
uzyskanie stopnia magistra biologii
1979 – 1984 etat naukowo – techniczny w Zakładzie Dydaktyki Biologii Instytutu Biologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie
1984 – 1985 asystent stażysta w Zakładzie Dydaktyki Biologii Instytutu Biologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie
1985 – 1994 asystent w Zakładzie Dydaktyki Biologii Instytutu Biologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie
1994 obrona pracy doktorskiej
praca doktorska: "Wiedza ekologiczna uczniów szkoły podstawowej w świetle wymagań programowych"

Wydział Geograficzno-Biologiczny: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie,
uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w zakresie dydaktyki biologii
1994 – 2013 adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Biologii (od roku 2007 Edukacji, Komunikacji i Mediacji Przyrodniczej), Instytut Biologii, Akademia Pedagogiczna im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (od roku 2009 Uniwersytet Pedagogiczny)
1994 – 1999 nauczyciel biologii w Szkole Podstawowej nr 14 w Krakowie
1999 – 2005 nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej nr 14 i biologii w Gimnazjum nr 3 w Krakowie
1993 – 1995 nauczyciel biologii w IV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie